FANDOM


AnimeArashi MikamiEpisodio 1
Episodio 2Episodio 3Episodio 4
Episodio 5Episodio 6Fiona Ran Winchester
Lista de EpisodiosMiki TsurugiMikoto Kiba
Oriha NashidaSayo HitsugiShōji Satō
Triage XVolumen 1Volumen 16
Volumen 2Volumen 3Volumen 4
Volumen 5Wiki Triage XYuko Sagiri
Archivo:Arashi Mikami.jpgArchivo:Arashi Mikami anime.jpgArchivo:Arashi Mikami y Mikoto Kiba.jpg
Archivo:Badge-1-0.pngArchivo:Badge-1-1.pngArchivo:Badge-1-2.png
Archivo:Badge-1-3.pngArchivo:Badge-1-4.pngArchivo:Badge-1-5.png
Archivo:Badge-1-6.pngArchivo:Badge-1-7.pngArchivo:Episodio 1.jpg
Archivo:Episodio 2.jpgArchivo:Episodio 3.jpgArchivo:Episodio 4.jpg
Archivo:Episodio 5.jpgArchivo:Episodio 6.jpgArchivo:Episodio 7.jpg
Archivo:Episodio 8.jpgArchivo:Episodio 9.jpgArchivo:Favicon.ico
Archivo:Fiona Ran Winchester.pngArchivo:Fiona Ran Winchester 01.jpgArchivo:Fiona Ran Winchester 02.jpg
Archivo:Fiona Ran Winchester manga.pngArchivo:Imagen no Disponible.pngArchivo:Miki Tsurugi.png
Archivo:Miki Tsurugi manga.pngArchivo:Mikoto Kiba.pngArchivo:Mikoto Kiba 02.jpg
Archivo:Mikoto Kiba Anime.pngArchivo:Oriha Nashida.pngArchivo:Oriha Nashida Blu-ray.jpg
Archivo:Oriha Nashida manga.pngArchivo:Sayo1.pngArchivo:Sayo Hitsugi.png
Archivo:Sayo Hitsugi anime.pngArchivo:Sayo Hitsugi y Arashi Mikami.pngArchivo:Sayo angry.png
Archivo:Shoji Sato.jpgArchivo:Triage X.jpgArchivo:Triage X Anime 01.jpg
Archivo:Triage X ED EndingArchivo:Triage X Manga.jpgArchivo:Triage X OP Opening
Archivo:Triage X Volume 1.jpegArchivo:Triage X Volumen 16.jpgArchivo:Triage X Volumen 17.jpg
Archivo:Triage X Volumen 2.pngArchivo:Triage X Volumen 3.pngArchivo:Triage X Volumen 4.jpg
Archivo:Triage X Volumen 5.jpgArchivo:Triage X news xlarge tributeX.jpgArchivo:Triage X personajes.jpg
Archivo:Tumblr np0t420Uh91s307p6o1 500.pngArchivo:Wiki-backgroundArchivo:Wiki-wordmark.png
Archivo:Yuko.pngArchivo:Yuko Sagiri.jpgArchivo:Yuko Sagiri 01.png
Archivo:Yuko Sagiri Anime.jpegArchivo:Yuko Sagiri y Miki Tsurugi.pngArchivo:Yuu Momokino.jpg